Testimonials
   
 
E-mailadres*
Voornaam*
dit veld niet invullen s.v.p.

Scherp beeld van kwaliteiten

 

"Moniek Berende verzorgde een crash course DISC Insights als onderdeel voor onze RvT MOvactor heidag. Met een zeer gedegen voorbereiding zette zij het DISC teamwiel in om onze potenties in kaart te brengen. Dat deed zij met verve en pakkende interactie. Resultaat van deze interventie is dat wij als RvT een scherp beeld hebben gekregen van onze kwaliteiten in onze rol en verantwoordelijkheid en daardoor beter kunnen presteren. Ik kan Moniek sterk aanbevelen!"

 

Martin van Leeuwen (plv. vz RvT MOvactor)

Boost!

 

“Moniek en Thom hebben ons laten inzien welke talenten wij individueel hebben en daarmee wat de potentie is van de organisatie. Dit geeft een boost om tot een volwassen bedrijf te komen.”

 

Jan Mens (Algemeen Directeur)

 

Sociaal Doorgroeien!

 

De Groeispiegel en de Groeicoach hebben ons in dit traject begeleid. Ze hebben samen met de mensen een analyse gemaakt van het “innovatie- en groeivermogen” van het bedrijf. Op basis van hun analyse en advies zijn we met werkgroepen aan de slag gegaan en hebben we aanpassingen en verbeteringen aangebracht in onze organisatie en processen. Met elkaar hebben we een andere mindset gekregen. Met als gevolg dat wij de stijgende omzet en grotere orders aankonden en onze productiviteit gestegen is. Wij zijn klaar voor de volgende groeistappen.”

 

Ron Broeders (Directeur Eigenaar)

Over de scan "De Organisatiespiegel"

 

Een waardevol instrument om samen te werken aan verbetering. Wij hebben de Organisatie Spiegel ingezet als medewerkersonderzoek om met de medewerkers in gesprek te gaan. Het instrument bracht aan het licht waar we positief over zijn, waar nog verbetering mogelijk is en welke verschillen we zien binnen de organisatie. De opzet en aanpak van de Organisatie Spiegel bevorderde het gesprek op een ‘wij-wijze’, in plaats van vingers te wijzen. De eigen verantwoordelijkheid van onze mensen en het leiderschap in de organisatie werden hierdoor aangesproken. Daarnaast was het erg prettig en doortastend samenwerken.

 

Nicolette Rigter (Directeur GGD IJsselland)

Een direct instrument om juist verbeterstappen te zetten

 

“Moniek heeft zich meer dan bewezen door een diepgaande maar nuchtere analyse te maken van hetgeen er leeft binnen het team van het World Forum. Dit alles resulteerde in een helder en tastbaar overzicht wat in mijn rol een direct instrument werd om met de juiste prioriteiten de juiste verbeterstappen te zetten. Geen “paralysis through analysis” maar een heldere, diepgaande en oplossing gerichte aanpak.”

 

Michel Middendorf (General Manager)