Subsidie ESF

Investeren in mensen loont!

 

 

ESF Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen

Het was 2010 en we zaten nog midden in de crisis…. Ik gaf lezingen en presentaties over trends en ontwikkelingen in werk en op de arbeidsmarkt die we in een rap tempo op ons af zagen komen. Ik liet grafieken zien die duidelijk maakten hoe we afstevenden op een mismatch in vraag en aanbod, op een tekort aan arbeidskrachten. Maar weinig geloofden me, immers de energie ging naar het hoofd boven water houden mensen moesten er juist uit.

Inmiddels is het 2018 en weten we wel beter. De economie groeit weer en onderwerpen uit het verleden, zoals vinden, binden en boeien van mensen zijn weer behoorlijk actueel.

 

Vraagstukken die ontwikkelingen met zich meebrengen

Deze vragen kom ik tegen bij veel van mijn klanten.

  • Het binnenhalen én behouden van jong talent is lastig;
  • Het wordt drukker en de werkdruk (en daarmee de werkstress) neemt toe
  • Er bijven veel goede ideeën en plannen liggen door de waan van de dag
  • Overleg stellen jullie uit en gebeurd niet of nauwelijks
  • Er gaat veel energie naar het overdoen, herstellen of behalen van deadlines
  • Nieuwe mensen worden vaak in het diepe gegooid omdat er weinig tijd is voor een goede begeleiding
  • Je medewerkers vragen om voorspelbaar ontwikkel pad en je wil ze inzetten op hun talent
  • Er is sprake van eilandjes tussen medewerkers en teams

 

Herken je (een van) deze vraagstukken in je eigen organisaties? Je kan er wat aan doen! (OF: WAT GA JE HIERAAN DOEN…?)

 

 

 

 

 

Vinden, binden en boeien

Dit thema is “hotter” dan ooit! De crisis heeft de ernst van het tekort aan arbeidskrachten gedempt. Nu we weer in een groeiende economie zitten slaat deze ontwikkeling ons keihard om onze oren. Vooral in de technologische en ICT-hoek zijn mensen moeilijk te vinden en te behouden. Hoe los je dit vraagstuk op? Het vereist een andere manier van je bedrijf presenteren, trouw zijn aan je missie en dit uitdragen en, eenmaal binnen, de medewerkers het antwoord te geven waar zij op wachten.

 

Een goede begeleiding zorgt voor een hoge toegevoegde waarde van medewerkers

De vraagstukken van morgen vragen om een groot aanpassingsvermogen voor de grootst mogelijke wendbaarheid. Goed opgeleide medewerkers, die met zelfvertrouwen hun werk doen zijn heel waardevol voor de organisatie. Hiervoor is een lerende houding noodzakelijk. Wist u dat vandaag de dag slechts 3% van budgetten geïnvesteerd wordt in leren en opleiden? Gek eigenlijk, want in machines, ICT en apparatuur wordt het veelvoudige geïnvesteerd. De vragen van morgen vragen om medewerkers die leren en die gewend zijn om te leren.

 

Maatwerk interventies voor gedoe

De Groeispiegel heeft als visie dat als mensen lekker en leuk werken, de werkende wereld een stuk leuker wordt met allerlei positieve resultaten tot gevolg. Het is onze missie om organisaties te helpen het gedoe met de medewerkers op te lossen zodat zij kunnen bereiken wat zij willen en de medewerkers lekker en leuk werken. Gedoe kan groot of klein zijn en verschillende oorzaken hebben. Gedoe ligt in de weg van bereiken van doelen, met name voor de lange termijn. En het levert frustratie op. Dus het oplossen ervan loont zowel voor organisatie als voor de mensen. Voor elke organisatie en voor elk soort gedoe hebben we een maatwerk oplossing.

 

Een bijdrage van de overheid in de investering in je mensen

Niet alleen wij vinden thema’s als duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en vitaliteit belangrijk. Ook onze overheid investeert hier aanzienlijk in. Er ligt een kans om een substantieel deel van je investering in je mensen en organisatie terug te krijgen.

 

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Als je aan de slag wilt met je mensen en je organisatie dan ligt er een kans te wachten. Vraagstukken die gaan over het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, of de bewustwording daar over vallen onder de ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. De regeling is bedoeld voor medewerkers. Zij dienen dan ook in het traject betrokken te worden.

 

 

 

 

De regeling

Je krijgt de helft van een traject gesubsidieerd onder de volgende voorwaarden:

Minimaal twee medewerkers in dienst;

Minimale investering is € 12.000,-, dit betekent voor jullie dus € 6.000,- investeren

Het maximale bedrag van de investering bedraagt € 25.000,- (de werkelijke investering bedraagt dan € 12.500,-)

Alleen de uren van externen zijn subsidiabel, middelen, systemen en dergelijke tellen niet mee, net als wettelijk verplichte regelingen zoals bijvoorbeeld een RIE.

 

Met andere woorden, als je toch al investeert in je mensen, waarom deze regeling dan niet hanteren?

 

Timing

De regeling kan nu nog in twee tijdvakken aangevraagd worden:

Van 12 tot en met 16 november 2018

Van 8 tot 12 april 2019

Na het indienen volgt een periode van 18 weken waarin de beschikking afgegeven kan worden door het ministerie van SZW. Op de datum van de beschikking gaat de subsidie termijn in. Daarna heeft de aanvrager een jaar de tijd om het traject uit te voeren. Aanvragen die ingediend worden in november 2018, starten dus pas op z’n vroegst in februari.

 

Afhandeling

Van onze klanten horen we nogal eens dat het erg veel werk is. En inderdaad als je dit voor de eerste keer doet dan is het best even wennen. De reden ook dat wij graag het traject mee oppakken, hierdoor is wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot. Wij kennen de spelregels en weten waar we ons aan moeten houden.

Om de afhandeling in werking te zetten rekenen wij eenmalig € 1500,-. Hiervoor nemen wij het traject van de projectbeschrijving en aanvraag uit handen.

 

Tijdens het traject zorg ik voor de benodigde administratie, verslaglegging en declaratie van de subsidie. Dit maakt de subsidieregeling voor jullie erg laagdrempelig.

 

Neem bij belangstelling hiervoor even contact met mij op, dan ga ik aan de slag!