Werkwijze

De Groeispiegel is de hefboom waarmee jouw bedrijf van stagnatie naar groei ontwikkelt.

 

Na het werken met De Groeispiegel

 

zijn medewerkers betrokken bij de gekozen richting beoogde resultaat van het bedrijf. Als je vraagt om mee te denken komen mensen nu zelf met ideeën en je hoeft er zelfs niet eens altijd meer om te vragen. De richting van het bedrijf is nu helder en bepalend, keuzes maken is nu voor iedereen makkelijker. Hierdoor neemt de zelfstandigheid van de mensen neemt toe en jij merkt dat je minder aan zaken hoeft te trekken.

 

bereiken jullie de resultaten waar julie altijd naar streefden en zijn ideeën en plannen uitgevoerd. De heldere focus helpt iedereen bij het bedenken van ideeën en het maken van plannen. Jouw medewerkers zien in wat er nodig is om resultaat te halen en wat hun aandeel in het geheel is. Mensen pakken hun verantwoordelijkheid en werken op een positieve manier met elkaar. Eindelijk worden de stappen gezet en voel je de vooruitgang. Je hebt het gevoel er samen aan te werken en voelt je minder eenzaam in jouw bedrijf.

 

gaat het gemakkelijker en met minder energie. De productiviteit van je bedrijf stijgt. Mensen weten wat ze moeten doen, waar ze voor gaan en hoe ze het onderling het beste kunnen regelen. Iedereen doet waar ze goed in zijn en dit draagt bij aan een hogere motivatie en aan betere resultaten.

 

heb jij de drive om te ondernemen weer terug doorgaat je meer tijd overhoudt om AAN je bedrijf te werken in plaats van IN jouw bedrijf. Je hebt ruimte in je hoofd om ideeën uit te werken en met je mensen samen aan nieuwe dingen te werken. Je kan je bedrijf verder uitbouwen.

 

Ondernemers die starten met werken met De Groeispiegel delen allemaal hetzelfde: het gevoel van stagnatie.

 

Het gevoel dat de potentie van de organisatie en de mensen onvoldoende benut wordt. Na het werken met De Groeispiegel benutten de organisaties hun potentieel beter, medewerkers zijn meer betrokken en bevlogen en er is ruimte om te groeien. Zij hebben de sleutels in handen om verdere blokkades op te sporen en stagnatie te voorkomen.

 

Wereldwijd onderzoekt men succesfactoren binnen bedrijven. Honderden modellen en theorieën past men toe om sneller en beter groeistappen te maken. Toch blijkt dat het vaak blijft bij plannen en ideeën en dat daadwerkelijke uitvoer uitgesteld en zelfs afgesteld wordt. Heel jammer, want zo wordt het potentieel niet benut.

 

De belangrijkste component binnen organisaties, de mens, is de grootste bepalende factor voor succes. Enerzijds maakt deze wetenschap het gemakkelijk. Als de mensen meegaan, betrokken en gemotiveerd zijn, komt het allemaal goed. Maar als het dan zo gemakkelijk is, waarom blijkt het in de praktijk niet zo te zijn? Niets is zo veranderlijk en ingewikkeld als wij mensen. Hoe kan het dan dat het ene bedrijf ogenschijnlijk moeiteloos draait en waar het bij een ander vooral duwen en trekken is. De Groeispiegel heeft dit onderzocht en de succesfactoren gevonden. Wij hebben bedrijfskundige kennis samengebracht met de theorie van intrinsiek motivatie. Dit heeft geleid tot een methode waarop je snel inzicht hebt waar blokkades liggen die zorgen voor stagnaties. Je weet snel wat je te doen staat en met onze praktische handvatten is het resultaat duurzaam.

 

Mijn ervaring is dat als een ondernemer weet waardoor het stagneert, hij of zij daarna weet wat hem te doen staat en snel overgaat tot actie. Dat is het uitgangspunt van mijn dienstverlening. Mijzelf zo snel mogelijk overbodig maken, want jij als ondernemer bent prima in staat om je bedrijf te laten groeien. Echter soms heb je een klankbord nodig, een spiegel. De Groeispiegel maakt met jou de richting kraakhelder en zorgt ervoor dat je medewerkers hier hun bijdrage willen leveren.

 

Wil je meer weten over onze diensten, klik dan hier.

autorespond
Voornaam*
E-mailadres*
dit veld niet invullen s.v.p.